องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
 


-ประชาสัมพันธ์-ถังขยะติดเชื้อ


ขอความร่วมมือประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหากจากขยะประเภทอื่น และทางองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ได้จัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะของแต่ละหมู่บ้าน ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)
2021-02-08
2020-11-02
2020-06-23
2020-05-18
2020-05-05
2020-04-29
2020-04-01
2020-03-31
2018-07-25
2018-07-20