องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. และนายก อบต.


ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นวันแรก โดยการรับสมัครเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์

#ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมถุงมือ สวม Face Shiele เพื่อลดการแพร่เชื้อ หนังสือสั่งการ กตต.

2022-03-25
2022-03-17
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-10
2022-01-04
2022-01-04
2021-11-29
2021-11-27
2021-11-26