องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ (Kickoff) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ร่่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนจิตอาสาตำบลกรอกสมบูรณ์ ดำเนินการโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ (Kickoff) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"

2022-03-25
2022-03-17
2022-02-28
2022-02-25
2022-02-10
2022-01-04
2022-01-04
2021-11-29
2021-11-27
2021-11-26