องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
 


โครงการประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์จัดทำ "โครงการประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" ระหว่างวันที่ 1 -7  มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านโคกชัน,  หมู่ที่ 2 บ้านวังขอน,หมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ,หมู่ที่ 4 บ้านระเบาะนา, หมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่,  หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง,   หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งบัวงาม

 

 

2023-03-13
2023-03-09
2023-03-01
2023-01-04
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-08
2022-10-17
2022-09-23
2022-09-12