องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
 


กิจกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) จังหวัดปราจีนบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ โดย นายพีรมิตร  สัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ มอบหมายให้ นายสิทธิโชค  นาคประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ บริเวณถนนทางเข้าสวนอุตสาหกรรม 304 บ้านโป่งไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

2023-03-13
2023-03-09
2023-03-01
2023-01-04
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-08
2022-10-17
2022-09-23
2022-09-12