องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
 


การประชุมมอบนโยบายผู้บริหารนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์


         วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายพีรมิตร สัมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุมมอบนโยบายตามประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ได้รับทราบร่วมกันถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเเนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและตรงกัน

         พร้อมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์และเเสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเเละคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยชูแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตเเละคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์  ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต

2023-03-13
2023-03-09
2023-03-01
2023-01-04
2022-12-08
2022-11-11
2022-11-08
2022-10-17
2022-09-23
2022-09-12