องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +


  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ +
นายทัยเทพ ธูปทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  085-496-9749
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ +
นางสุมาลี คูศรี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-983-8518
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ +
นางพิศมัย   เบ้าคำภา
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  081-761-3284
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ + นายปุญญาธร  เกษมกุลพณิช
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  081-949-9938
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th
  ชื่อ + นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ
  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา
  โทรศัพท์ +  095-917-7789
  อีเมล์ + admin@kroksomboon.go.th