องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
หมู่ที่ 5 ถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3748-0430 ต่อ 11 ถึง 17

หมายเลขโทรสาร 0-3748-0430 ต่อ 18
Email : Kroksomboon2557@gmail.copm
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์