องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
หมู่ที่ 5 ถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

หมายเลขโทรศัพท์ 0-3748-0430 ต่อ 11 ถึง 17

หมายเลขโทรสาร 0-3748-0430 ต่อ 18
Email : saraban_06250805@dla.go.th
 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์