องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง


 

นายพีรมิตร สัมฤทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร. 063-419-3939นายสิรภพ แสงพันธ์
นายประสิทธิ นาคประเสริฐ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 เบอร์โทร 092-345-0878
เบอร์โทร 098-110-9345

นายประสาร กลีบพรมราช

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 เบอร์โทร 087-053-4622


คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ


นายทัยเทพ ธูปทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 เบอร์โทร 085-496-9749

นางสุมาลี คูศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 081-983-8518