องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
กองช่าง

 นายปุญญาธร  เกษมกุลพณิช

 ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 -ว่าง-  -ว่าง- -ว่าง-
 นายช่างโยธา นายช่างโยธา  นักจัดการงานช่างนายปรีชาพล เณรศิริ
นายธัญญะ พงษ์ชาย นางอำนวยพร  พ่วงจีน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
 
-ว่าง- นายชาคริต  ทรัพย์เสนาะ นายนเรศ หลอมทอง
 เจ้าพนักงานประปา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานผลิตน้ำประปา
   
นายชาคร  ทรัพย์เสนาะ
นางสาวณัชปภา ส้มแก้ว -ว่าง- 
พนักงานผลิตน้ำประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
 คนงานประจำรถขยะ 
     
นายทวีศักดิ์ ตาลน้อย  
คนงานทั่วไป