องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์    ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5  ถนน 304  ฉะเชิงเทรากบินทร์บุรี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ     ประมาณ    20    กิโลเมตร  

 

เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์  มีพื้นที่  52  ตารางกิโลเมตร  หรือ 32,500  ไร่

 

ภูมิประเทศ  พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงน้ำท่วม      

ไม่ถึงมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้

                        ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศรีมหาโพธิ   และตำบลท่าตูม

ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับตำบลศรีมหาโพธิ

 

เขตการปกครองและประชากร  องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์   มีจำนวนหมู่บ้านในพื้นที่   7  หมู่บ้าน   ได้แก่

                        หมู่ที่  1              บ้านโคกชัน

หมู่ที่  2              บ้านวังขอน

หมู่ที่  3              บ้านวังทะลุ

หมู่ที่  4              บ้านระเบาะนา

หมู่ที่  5              บ้านคลองประดู่

หมู่ที่  6              บ้านหนองแสง

หมู่ที่  7              บ้านทุ่งบัวงาม

 

            ท้องถิ่นอื่นในตำบล      เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์    ได้ผนวกพื้นที่หมู่ที่  1  บางส่วนตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์