องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

กองสวัสดิการสังคม

 
-ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 นายพลกฤต  สุขเกษม

 หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน

 นางสาววิลามล  หอมหวน

 นักพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

-ว่าง-

 นางสาวสุภาพร  ตาลน้อย

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน