องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายนิรันดร์ จันทร์ชัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
(ว่าง)
 (ว่าง) นายกิตติธัช ถีระวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   
(ว่าง)
นางสาวสากล วันชาดา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ