องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ จัดให้มีการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]26
2 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 7 ก.ค. 2565 ]41
3 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านระเบาะนาชั่วคราว [ 7 มี.ค. 2565 ]89
4 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2565 ]47
5 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ชั่วคราว [ 3 มี.ค. 2565 ]45
6 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]60
7 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]53
8 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]51
9 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือเลี้ยงสุรา [ 27 พ.ย. 2564 ]52
10 ข้อพึงระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ 25 พ.ย. 2564 ]49
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ปลอดบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]51
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดนโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 2 พ.ย. 2564 ]51
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรืเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 [ 2 พ.ย. 2564 ]55
14 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]45
15 ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]45
16 รายงานผลการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน [ 1 ต.ค. 2564 ]53
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]53
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 30 ก.ย. 2564 ]52
19 ประกาศ เเจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ก.ย. 2564 ]54
20 โครงการยกย่องบุคคลต้นเเบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5