องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านระเบาะนาชั่วคราว [ 7 มี.ค. 2565 ]69
2 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ล้อม ชั่วคราว [ 5 มี.ค. 2565 ]164
3 แจ้ง!!หยุดจ่ายน้ำประปาหมู่ที่ 5 บ้านคลองประดู่ชั่วคราว [ 3 มี.ค. 2565 ]31
4 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]4
5 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบสอบถามในการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใส [ 1 มี.ค. 2565 ]3
6 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 [ 25 ก.พ. 2565 ]31
7 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกหรือเลี้ยงสุรา [ 27 พ.ย. 2564 ]35
8 ข้อพึงระวังการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง [ 25 พ.ย. 2564 ]39
9 ประชาสัมพันธ์จากผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]33
10 ประชาสัมพันธ์ผู้อำนวยการการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]38
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]5
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 30 ก.ย. 2564 ]5
13 ประกาศ เเจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 20 ก.ย. 2564 ]39
14 ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]35
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.พ. 2564 ]41
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]2
17 ประกาศสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 ก.พ. 2564 ]35
18 ประกาศ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ [ 9 ธ.ค. 2563 ]38
19 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]40
20 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๓ [ 31 ส.ค. 2563 ]35
 
หน้า 1|2|3|4