องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]102
22 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]97
23 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 เม.ย. 2562 ]80
24 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 เม.ย. 2562 ]80
25 ปรับปรุง ทบทวนภารกิจ หรือยกเลิกข้อบัญญัติ [ 10 ม.ค. 2562 ]23
26 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 12 พ.ย. 2561 ]92
27 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 1) [ 12 พ.ย. 2561 ]87
28 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 2) [ 12 พ.ย. 2561 ]78
29 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สุดถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านทุ่งยาว-สุดเขต อ.สนามชัยเขต [ 20 ส.ค. 2561 ]85
30 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดใหม่นาบุญ [ 20 ก.ค. 2561 ]77
31 ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 12 มิ.ย. 2561 ]24
32 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ต.ค. 2560 ]83
33 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]78
34 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]86
35 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]89
36 ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 มิ.ย. 2560 ]74
37 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 12 มิ.ย. 2560 ]77
38 ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 มิ.ย. 2560 ]75
39 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 27 ก.พ. 2560 ]88
40 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 27 ก.พ. 2560 ]77
 
|1หน้า 2|3|4