องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 เม.ย. 2562 ]18
22 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 12 พ.ย. 2561 ]23
23 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 1) [ 12 พ.ย. 2561 ]16
24 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 2) [ 12 พ.ย. 2561 ]18
25 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สุดถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านทุ่งยาว-สุดเขต อ.สนามชัยเขต [ 20 ส.ค. 2561 ]16
26 กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดใหม่นาบุญ [ 20 ก.ค. 2561 ]14
27 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ต.ค. 2560 ]20
28 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]18
29 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]17
30 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 27 ก.ย. 2560 ]16
31 ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 มิ.ย. 2560 ]14
32 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 12 มิ.ย. 2560 ]16
33 ประกาศใช้เเผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 12 มิ.ย. 2560 ]14
34 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 27 ก.พ. 2560 ]17
35 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 27 ก.พ. 2560 ]19
36 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 16 ก.ย. 2559 ]17
37 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]18
38 ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 [ 28 ต.ค. 2557 ]24
39 โครงการประชุมประชาคม สร้างสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ [ 20 มิ.ย. 2557 ]18
40 ประชาสัมพันธ์เตื่อนสภาพอากาศ [ 8 มิ.ย. 2557 ]41
 
|1หน้า 2|3