องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 18 มิ.ย. 2556 ]18
42 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 30 พ.ย. 542 ]18
43 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ [ 30 พ.ย. 542 ]16
44 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]16
45 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]18
46 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]16
47 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]16
48 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]18
49 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]17
50 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนเมษายน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]18
51 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]18
52 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]33
53 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]19
54 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]18
55 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ประจำปีงบประมาณ2559 ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]15
56 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]19
57 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 2) [ 30 พ.ย. 542 ]15
58 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 30 พ.ย. 542 ]17
 
|1|2หน้า 3