องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]23
2 ประกาศติดตามผลฯ รอบ 1 ปี (ต.ค.63-ก.ย.64) [ 15 ธ.ค. 2564 ]97
3 สรุปการติดตามและผลประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]115
4 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 [ 31 มี.ค. 2563 ]101
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 [ 31 ธ.ค. 2562 ]105
6 ประกาศติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 ธ.ค. 2562 ]103
7 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินรายได้ (ข้อบัญญัติ) [ 12 พ.ย. 2561 ]105
8 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 2) [ 12 พ.ย. 2561 ]106
9 รายงานผลการดำเนินงานหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายจากเงินสะสม (ครั้งที่ 1) [ 12 พ.ย. 2561 ]108