องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 7 ม.ค. 2565 ]104
2 ประกาศเรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]107
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]105
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]106
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 20 ก.ค. 2558 ]103
6 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 20 ก.ค. 2558 ]104
7 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 ก.ค. 2558 ]110
8 การแจ้งขุดดิน [ 20 ก.ค. 2558 ]112
9 การรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]104
10 การรับชำระภาษีป้ายการรับชำระภาษีป้าย [ 20 ก.ค. 2558 ]104
11 การลงทะเบียนและขอรับเงินผู้สุงอายุ [ 20 ก.ค. 2558 ]107
12 การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินผู้พิการ [ 20 ก.ค. 2558 ]105
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 ก.ค. 2558 ]116
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]105
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จัดหน่วยอาหารหรอสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร [ 20 ก.ค. 2558 ]104
16 การขอต่ออายุใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 ก.ค. 2558 ]102
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ก.ค. 2558 ]105
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 ก.ค. 2558 ]111
19 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 20 ก.ค. 2558 ]110
20 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 ก.ค. 2558 ]104
 
หน้า 1|2