องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]124
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]99
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]105
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]115
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]96
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]102
7 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2561 [ 9 เม.ย. 2562 ]110