องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

    รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

    เอกสารประกอบ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้า อบตกรอกสมบูรณ์ ม.๕ตามแบบแปลน อบต.กรอกสมบูรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กรอกสมบูรณ์