องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้เเแผนปฏิบัตการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.กรอกสมบูรณ์