องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ +

นายพีรมิตร สัมฤทธิ์

  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 063-419-3939
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ +
นายทัยเทพ ธูปทอง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  085-496-9749
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ +
นางสุมาลี คูศรี
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-983-8518
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ +
นางพิศมัย   เบ้าคำภา
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  081-761-3284
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ + นายปุญญาธร  เกษมกุลพณิช
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  081-949-9938
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ + saraban_06250805@dla.go.th