องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี : www.kroksomboon.go.th

 
 
ท่านประทับใจการบริการของ อบต.กรอกสมบูรณ์ ด้านใดมากที่สุด
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรู้ความสามารถ
มีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน
ให้บริการรวดเร็ว
ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
บริการเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ยิ้มแย้มเเจ่มใส เต็มใจบริการ
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
  ลงพื้นที่สำรวจปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย ผ...
  ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนน้ำเสีย
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนน้ำเสียในลำคลองประด...
 

 
สัญญาณคลอดก่อนกำหนด

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ถนน 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3748-0430 ต่อ 11 ถึง 17 / หมายเลขโทรสาร 0-3748-0430 ต่อ 18
Email : saraban_06250805@dla.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign